CỘNG HOÀ A-DÉC-BAI-GIAN

Republic of Azerbaijan

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

                                                     HANOI

6A Le Hong Phong Str.

Ba Dinh Dist.

 

Tel. 04-37379011/12

Fax. 04-37379013

 

Website: www.hanoi.mfa.gov.az

E-mail: hanoi@mission.mfa.gov.az

az.emb.hanoi@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 13.00 hrs

14:00 hrs – 18:00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

28th May

 

 

CỘNG HOÀ A-RẬP AI-CẬP

Arab Republic of Egypt

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI
63 To Ngoc Van Road

Quang An Ward,Tay Ho Dist.,                                                                  

Tel. 04-38294999

Fax.04-38294997

E-mail: egyembhanoi@yahoo.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

23rd July                                                                                                            

 

 

 

CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC A-RẬP THỐNG NHẤT

United Arab Emirates

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HANOI

No. 20 Quang An Street,

 Tay Ho Dist.

Tel. 04-37264545

Fax. 04-37262020

Email: hanoiEMB@mofa.gov.ae

www.uae-embassy.ae/embassies/vn

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 15.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

2nd December

 

 

 

VƯƠNG QUỐC A-RẬP XÊ-ÚT

The Kingdom of Saudi Arabia

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

20th  Floor, Lotte Center Hanoi,

54 Lieu Giai Street, Ba Dinh District

Tel. 04-37264373/6

Fax. 04-37264374

E-mail: viemb@mofa.gov.sa                                                                                                     

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

Mon.- Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

23rd September

 

 

 

 CỘNG HOÀ ÁC-HEN-TI-NA

 Argentine Republic

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Room 401, 4th Floor,

Sentinel Place,

41A Ly Thai To, Hoan Kiem

Tel. 04-38315262/3/09/578

Fax. 04-38315577/288

E-mail: eviet@mrecic.gov.ar

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

25th May

 

 

 

CỘNG HOÀ ÁC-MÊ-NI-A

Republic of Armenia

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy 

 

 

HANOI

73 D5C Vuon Dao,

Phu Thuong Ward,

Tay Ho District,

Tel. +84-37585228

Consular Section : +84-37585227

Fax. +84-37585229

 

E-mail: armvietnamembassy@mfa.am

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 13.00 hrs

14.00 hrs - 18.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

21st September

 

 

 

AI-LEN

Ireland

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

 2nd Floor, Sentinel Place

41A Ly Thai To

Tel. 04-39743291

Fax. 04-39743295

E-mail: irishembassyhanoi@dfanet.ie

Website: www.embassyofireland.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

(Appoitment only) 13.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

17th March

 

 

 

CỘNG HOÀ AN-GIÊ-RI DÂN CHỦ VÀ NHÂN DÂN

People's Democratic Republic of Algeria

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

HA NOI

13 Phan Chu Trinh Str.

Tel. 04-38253865/39332151

Fax. 04-38260830

E-mail: ambassade@algerie.vn

Website: www.algerie.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st  November

 

 

 

 

 

 

LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH

VÀ BẮC AI-LEN

United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

4F, Central Building

31 Hai Ba Trung Str.

Tel. 04-39360500

Fax. 04-39360561

E-mail: GeneralEnquiries.Vietnam@fco.gov.uk

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. – Thu. 08.30 hrs – 16.45 hrs
Fri. 08.30 hrs – 15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

 

 

 

CỘNG HOÀ ÁO

Republic of Austria

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Prime Center, 8th Floor

53 Quang Trung Str.

Tel. 04-39433050

Fax. 04-39433055

E-mail: hanoi-ob@bmeia.gv.at

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

Mon. - Fri. 10.00 hrs - 12.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

26th October

 

 

 

CỘNG HOÀ ĂNG-GÔ-LA

Republic of Angola

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

No.A19-21,D5 Vuon Dao

Tay Ho Dist.             

                Tel. 04-62583559/62583556

                Fax. 04-62583504/62583550

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

11th  November

 

 

CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ

Republic of India

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

58-60 Tran Hung Dao Str.

Tel. 04-38244989/90

Fax. 04-38244998

E-mail: adminindia@fpt.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 13.00 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

Independence Day: 15th August

Republic Day: 26th January

 

 

CỘNG HOÀ BA LAN

Republic of Poland

                                                           

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

 3 Chua Mot Cot Str.

Tel. 04-38452027; 38453728

Fax. 04-38236914

E-mail: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. – Fri. 08.00 hrs – 12.00 hrs

13.00 hrs – 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

                                           

03rd May

 

 

 

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN BĂNG-LA-ĐÉT

People's Republic of Bangladesh

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Villa D6B-05,

Vuon Dao Compound, Subway 675

Lac Long Quan Str., Tay Ho Dist. 

Tel. 04-37716625/ 37717829

Fax. 04-37716628

E-mail: bdoothn@netnam.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

26th March

 

 

 

CỘNG HOÀ BÊ-LA-RÚT

 Republic of Belarus

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy     

 

 

 

HA NOI

66 To Ngoc Van Str., Tay Ho Dist.

Tel. 04-37192974

Fax. 04-37197125

E-mail: vietnam@mfa.gov.by

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

      Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 18.30 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

Mon, Wed, Fri: 09.00 hrs – 12.00 hrs

14.00 hrs – 16.00 hrs

Tel.: 04-37192974

E-mail: vn.consul@mfa.gov.by

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

03rd July

 

 

 

 

VƯƠNG QUỐC BỈ

Kingdom of Belgium

 

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HANOI

9th Floor, Hanoi Towers,

49 Hai Ba Trung Str.

Hoan kiem Dist.

Tel. 04-39346179/80

Fax. 04-39346183

E-mail: hanoi@diplobel.fed.be

Website: http://diplomatie.belgium.be/vietnam

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

(16.00hrs – Public hours)

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

21st July/King’s Day:15th November

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ LIÊN BANG BRA-XIN

 Federative Republic of Brazil

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery     

 

 

HA NOI

14 Thuy Khue D6/7

Tel. 38432544

Fax. 38432542

E-mail: brasemb.hanoi@itamaraty.gov.br

Website: www.hanoi.itamaraty.gov.br

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon - Fri 09.00 hrs - 13.00 hrs

       14.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

07th September

 

 

 

BRU-NÂY

Brunei Darussalam

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

312 Lac Long Quan Str.

Tay Ho Dist.

Tel. 04-37262001/2/3/4

Fax. 04-37262010

E-mail: bruemviet@hotmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 16.30 hrs

Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

14.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

23rd February

 

 

 

CỘNG HOÀ BUN-GA-RI

Republic of Bulgaria

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

   5 Nui Truc Str.

Van Phuc Diplomatic Compound

Tel. 04-38452908

Fax. 04-38460856

E-mail: embassy.hanoi@mfa.bg;

bgremb13@fpt.vn

Website: www.mfa.bg/hanoi

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

 

Mon.- Fri. 09.00 hrs - 12.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

3rd March

 

 

 

CỘNG HOÀ CA-DẮC-XTAN

Republic of Kazakhstan

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HANOI

Villa No 51, Ho Tay Villa Compound

No.10 Dang Thai Mai Rd, Tay Ho Dist.

Tel. 04 - 37180777

Fax. 04 - 37186777 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 13.00 hrs

15.00 hrs - 19.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

16th December

Independence Day

 

 

 

CA-NA-DA

Canada

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

31 Hung Vuong Str.

Tel. 04-37345000

Fax. 04-37345049

E-mail: hanoi@international.gc.ca

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. – Thu. 08.00 hrs - 17.00 hrs
Fri. 08.00 hrs - 13.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st July

 

 

NHÀ NƯỚC CA-TA

State of Qatar

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

Villa 43, Tran Hung Dao Str.,

Hang Bai Ward, Hoan Kiem Dist.

         Tel. 04 39430222/39440149

           Fax. 04 39440148

Email: hanoi@mofa.gov.qa

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

18th December

 

 

 

VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA

Kingdom of Cambodia

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

71 Tran Hung Dao Str.

Tel. 04-39424788

Fax. 04-39423225

E-mail: camemb.vnm@mfa.gov.kh

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 11.30 hrs

14.00 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

09th November

 

 

CỘNG HOÀ CHI-LÊ

Republic of Chile

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HANOI

Villa C8-D8, 14 Thuy Khue Str.

Tel. 04-39351147/39351148

Fax. 38430762

    E-mail: embajada1@chile.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon - Fri 09.00 hrs -16.00 hrs

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

18th September

 

 

 

CỘNG HÒA CÔ-LÔM-BI-A

Republic of Colombia

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

HANOI

Suite 1402, 14th Floor,

 Corner Stone Building,

16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem

Tel. 04-39365318

Fax. 04-39365319 

E-mail: evietnam@cancilleria.gov.co

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Bộ phận lãnh sự

Consular Section

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 17.30 hrs

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

Tel. 04-39365318 (ext. 31)

Email : chanoi@cancilleria.gov.co

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

20th July

 

 

 

NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT

The State of Kuwait

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

10 Le Hong Phong Str.,

 Ba Dinh Dist.

                        Tel. 04-38489955/66/77 

                                  Fax. 04-38489988 

E-mail: ktembvn@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

25th February

 

 

 

CỘNG HOÀ CU-BA

Republic of Cuba

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

65A Ly Thuong Kiet Str.

Tel. 04-39424775/39425070/39425071

Fax. 04-39422426

E-mail: embacuba@fpt.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 11.30 hrs

14.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

01st January

 

 

 

VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH

Kingdom of Denmark

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

BIDV Tower,

194 Tran Quang Khai Str.

Hoan Kiem Dist.

Tel. 04-38231888

 Fax. 04-38231999

E-mail: hanamb@um.dk

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.30 hrs - 16.30 hrs

Fri. 08.30 hrs - 14.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

05th June

 

 

CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC

Federal Republic of Germany

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy

 

 

 

HA NOI

29 Tran Phu Street

Tel. 04-32673335

Fax. 04-38453838/38439969

Email: info@hanoi.diplo.de

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 11.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh

National Day

3rd October

 

 

 

LIÊN MINH CHÂU ÂU

PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH CHÂU ÂU

European Union

Delegation of the European Union

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

24th  Floor, West wing,

Lotte Centre Ha Noi,

54 Lieu Giai Str.,

Ba Dinh Dist.

Tel. 04-39410099

Fax. 04-39461701

E-mail: delegation-vietnam@eeas.europa.eu

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon - Fri. 09.00 hrs - 12.30 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

09th May

 

 

 

 

 

 

 

 

VƯƠNG QUỐC HÀ LAN

Kingdom of the Netherlands

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

BIDV Tower, 7th Floor

194 Tran Quang Khai Str.

Hoan Kiem Dist.

Tel. 04-38315650

Fax. 04-38315655

(emergency/duty officer): 0903416531

E-mail: han@minbuza.nl

Website: www.hollandinvietnam.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

27th April

 

 

CỘNG HÒA HA-I-TI

Republic of Haiti

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

44/4 Van Bao Str., Ba Dinh Dist.

Tel. 04-73045599   

Fax. 04-3726 5408

E-mail: amb.vietnam@diplomatie.ht

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 8.30 hrs - 12.30 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

1st January

 

 

 

ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Republic of Korea

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

28th Floor, Lotte Center Hanoi.

54 Lieu Giai Str.

Tel. 04-38315110-6 (General)/

  04-37710404 (Consul)

Fax. 04-38315117 (General)/

04-38316834 (Consul)

E-mail: korembviet@mofat.go.kr

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs -12.00 hrs

13.30 hrs -17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

03rd October

 

 

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

 United States of America

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

7 Lang Ha Str.

Tel. 04-3850-5000

Fax. 04-3850-5010

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. – Fri. 08.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

4th July

 

 

 

HUNG-GA-RI

Hungary

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy     

 

                                              HA NOI

Hanoi Lake View
9th Floor, 28 Thanh Nien Rd.

Tel. 04-37715714/5

Fax. 04-37150694

E-mail: mission.hoi@mfa.gov.hu

Website: www.hanoi.kormany.hu

 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. – Thu. 09.00 hrs - 17.30 hrs

Fri. 09.00 hrs - 15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

20th August                                   

 

 

CỘNG HOÀ HY LẠP

Hellenic Republic

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

27-29 Au Co Str., Tay Ho Dist.,

Tel. 04-37152254/37152263

Fax 04-37152253

E-mail: gremb.han@mfa.gr

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

25th March 

 

 

CỘNG HOÀ HỒI GIÁO I-RAN

Islamic Republic of Iran

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy  

HA NOI

54 Tran Phu Str.

Tel. 04-38232068/9

Fax. 04-38232120

E-mail: iranemb.han@mfa.gov.ir,

embirihn@gmail.com;

Website: hanoi.mfa.gov.ir

 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

11th February

 

 

 

CỘNG HOÀ I-RẮC

 Republic of Iraq

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

66 Tran Hung Dao Str.

Tel. 04-39424141/39425645

Fax. 04-39424055

E-mail: iraqembhn@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 09.00 hrs - 16.00 hrs

Fri.  09.00 hrs -15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA I-TA-LI-A

Republic of Italy

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy 

HA NOI

9 Le Phung Hieu Str.

Tel. 04-38256246/38256256

Emergency phone (after working hours): 0903430950

Fax. 04-38267602

E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 09.00 hrs - 13.00 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

Fri.   09.00 hrs - 15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

02nd June

 

 

 

CỘNG HOÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Republic of Indonesia

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

50 Ngo Quyen Str.

Tel. 04-38253353/38257969

Fax. 04-38259274

E-mail: hanoi.kbri@kemlu.go.id

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.30 hrs

Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

17th August

 

 

 

NHÀ NƯỚC I-XRA-EN

State of Israel

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

HA NOI

10th  Floor, Hanoi Tower Building,

49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem

Tel. 04-38433140

Fax. 04-38435760

E-mail: info@hanoi.mfa.gov.il

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

(Except Friday: Till 15.00 hrs)

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

2nd  May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Lao People's Democratic Republic

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

40 Quang Trung Str.

                        Tel.+84 4 39424576

Fax. +84 4 39422271/38228414

E-mail: laoembassyhanoi@gmail.com

Website: www.laoembassyhanoi.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 11.30 hrs

13.30 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

02nd December

 

 

 

NHÀ NƯỚC LI-BI

The State of Libya

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy         

HA NOI

  298B Kim Ma Str.

Tel. 04-38453379

Fax. 04-38454977

E-mail: libyanembassy.hanoi@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

                 13.00 hrs - 15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

24th December

 

 

MA-LAI-XI-A

Malaysia

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

43-45 Dien Bien Phu Str.

Tel. 04-37343836/37343849

Fax. 04-37343832/37343829

E-mail: mwhanoi@kln.gov.my

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

31st August

 

 

 

 

 

VƯƠNG QUỐC MA RỐC

Kingdom of Morocco

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

9 Chu Van An Str., Ba Dinh Dist.

Tel. 04-37345586/87

Fax. 04-37345589

E-mail: morocco.info@fpt.vn

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

30th July

 

 

 

LIÊN BANG MÊ-HI-CÔ

United Mexican States

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

P033, 14 Thuy Khue Str.

Tel. 04-38470948

Fax. 04-38470949

E-mail:

contactmexvnm@sre.gob.mx

Website: https://embamex2.sre.gob.mx/vietnam/

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

16th September

 

 

 

CỘNG HOÀ LIÊN BANG MI-AN-MA

Republic of the Union of Myanmar

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

298A Kim Ma Str.

Tel. 04-38453369/38232056

Fax. 04-38452404

 

 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

Independence day: 04th January

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ MÔ-DĂM-BÍCH

 Republic of Mozambique

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

108-112 D1 Building,

Van Phuc Diplomatic Compound

             298 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist.            Tel. 04-62684888

           Fax. 04-62694999

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

Public Sector

09.00 hrs - 12.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

25th June

 

 

MÔNG CỔ

Mongolia

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

Villa No.6 Van Phuc Quarter

Tel. 04-38453009

Fax. 04-38454954

E-mail: hanoi@mfa.gov.mn

Website : hanoi.mfa.gov.mn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs -17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

11th July

 

 

VƯƠNG QUỐC NA UY

Kingdom of Norway

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

8th Floor, Hanoi Tower,

49 Hai Ba Trung Str.

Hoan Kiem Dist., Hanoi

Tel. 04-39748900

Fax. 04-39743301

E-mail: emb.hanoi@mfa.no

Website: www.norway.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

17th May

 

CỘNG HOÀ NAM PHI

Republic of South Africa

 

 

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

3rd Floor, Central Building,

31 Hai Ba Trung Str.

Tel. 04-39362000

Fax. 04-39361991

E-mail: admin.hanoi@dirco.gov.za

consular.hanoi@dirco.gov.za

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 8.30 hrs - 17.15 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

27th April

 

 

LIÊN BANG NGA

Russian Federation

 

­

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

191 La Thanh Rd.

Tel. 04-38336991/38336992

Fax. 04-38336995

E-mail: rusemb.vietnam@mid.ru

moscow-vietnam@yandex.ru

Website: www.vietnam.mid.ru

 

Phòng Lãnh sự

Consular Section

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Hà Nội

Russian Center of Science

And Culture in Hanoi

HA NOI

191 La Thanh Rd.

Tel. 04-38336996

Fax. 04-38336996

E-mail: kons_hanoi@inbox.ru

 

HA NOI

501 Kim Ma Str.

Tel. Off. 04-37719937

Fax. 04-37719938

Email: vietnam@rs.gov.ru

Website: www.rcnk-vietnam.org

www.vnm.rs.gov.ru

Acting director: Mrs. Natalia Shafinskaya

 

Giờ làm việc từ tháng 3 đến tháng 11

Office Hours from March to November

Mon. – Thu. 08.00 hrs - 12.00 hrs

14.30 hrs - 18.00 hrs

Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

14.30 hrs - 16.30 hrs

 

Giờ làm việc từ tháng 12 đến tháng 2

Office Hours from December to February

Mon. – Thu. 08.00 hrs - 12.30 hrs

14.30 hrs - 18.30 hrs

Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

14.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

Mon., Tue. 09.00 hrs - 12.00 hrs

16.00 hrs - 17.00 hrs

Thu. 16.00 hrs - 17.00 hrs

Wed., Fri. 09.00 hrs - 12.00 hrs

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

12th June

 

 

NHẬT BẢN

Japan

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

27 Lieu Giai Str.

Tel. 04-38463000

Fax. 04-38463043

E-mail: soumuhan@ha.mofa.go.jp

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs – 17.15 hrs

websaite

http://www.vn.emb-japan.go.jp

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

 23rd December

 

 

CỘNG HOÀ LIÊN BANG NI-GIÊ-RI-A

Federal Republic of Nigeria

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Villa No. 44/1 Van Bao Str.,
Van Phuc Diplomatic Compound

Tel. 04-37263610

Fax. 04-37263615

E-mail: nigembvn@yahoo.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

1st October

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIU DI-LÂN

New Zealand

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

    HA NOI

Room 504, Level 5,

63 Ly Thai To Str.

Tel. 04-38241481

       Fax. 04-38241480

E-mail: nzembassy.hanoi@mft.net.nz

Website: www.nzembassy.com/viet-nam

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

6th February 

 

 

VƯƠNG QUỐC Ô-MAN

The Sultanate of Oman

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy   

HA NOI

No 74, Ven Ho Tay Road

 (Trich Sai Str.,)

 Buoi Ward, Tay Ho Dist.

             Tel. 04 -37592700/37592701

Fax. 04-37536666

Email: hanoi@mofa.gov.om

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

18th November

 

 

Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Australia

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

8 Dao Tan Str., Ba Dinh

Tel. 04-37740100

Fax. 04-37740111

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

26th January

          

 

 

CỘNG HOÀ HỒI GIÁO PA-KI-XTAN

Islamic Republic of Pakistan

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

Villa 44/2 Van Bao Str.

Tel. 04-37262251/52

Fax. 04-37262253

E-mail: parephanoi@mofa.gov.pk or: parepvietnam@yahoo.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

23rd March

 

 

NHÀ NƯỚC PA-LE-XTIN

The State of Palestine

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

       Rooms 201/301; Building E4b

Trung Tu Diplomatic Compound

       6 Dang Van Ngu Str., Dong Da Dist.,

Tel. 04-38524013

Fax. 04-35739149/39349696

E-mail: palembvn@gmail.com

Website: www.palestineembassy.vn

 

Facebook: www.facebook.com/daisuquanpalestine

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st January

 

 

CỘNG HÒA PA-NA-MA

Republic of Panama

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI
44B Ly Thuong Kiet Str.

Hanoi Central Office Building

9th Floor, Suite 9-04

Tel. 04-39365213/ 39365443

Fax. 04-39365214

 

E-mail: embpanamavietnam@mire.gob.pa

empanviet@yahoo.com

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

03rd November

 

 

CỘNG HOÀ PÊ-RU

Republic of Peru

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

HANOI

Suite 1402, 14th Floor,

 Corner Stone Building,

16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem

Tel. 04-39363082

Fax. 04-39363081 

E-mail:hanoi@peruembassy.vn

Website : www.peruembassy.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Bộ phận lãnh sự

Consular Section

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 11.30 hrs

14.30 hrs - 17.00 hrs

Tel. 04-39363082 (ext. 101)

Email : consulate@peruembassy.vn

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

28th July

 

 

 

CỘNG HOÀ PHÁP

Republic of France

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy   

 

HA NOI

57 Tran Hung Dao Str.
Tel. 04-39445700

Fax. 04-39445717

Fax. admin section 04-39445757

E-mail: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr

Website: www.ambafrance-vn.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs
13.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

14th July

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ PHẦN LAN

Republic of Finland

                                              

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

24th Floor, Lotte Center Hanoi,

54 Lieu Giai Str,

Ba Dinh Dist. 

Tel. 04-38266788

Fax. 04-38266766

E-mail: sanomat.han@formin.fi

Website: www.finland.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thur. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

Fri. 8.00 hrs - 13.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

06th December

 

 

CỘNG HOÀ PHI-LÍP-PIN

Republic of the Philippines

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

27B Tran Hung Dao Str.

Tel. 04-39437873/39434493

/39437948/39439826

Consular/Visa Ext: 114

Fax. 04-39435760

E-mail: Hanoi.pe@dfa.gov.ph

Hanoipe1977@gmail.com

Website: hanoipe.dfa.gov.ph

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

 

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

08.30 hrs - 16.30 hrs

 

Ngày Quốc khánh   

National Day   

 

12th June

 

 

RU-MA-NI

Romania

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

5 Le Hong Phong Str. 

Tel. 04-38452014/37338331

Fax.04-38430922

E-mail: hanoi@mae.ro

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.30 hrs

14.00 hrs - 16.30 hrs  

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

 

Tue. & Thu. 09.30 hrs - 12.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

01st December

 

 

CỘNG HOÀ SÉC

Czech Republic

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

13 Chu Van An Str.

Tel. 04-38454131/2

Fax. 04-38233996

E-mail: hanoi@embassy.mzv.cz

consulate_hanoi@embassy.mzv.cz

commerce_hanoi@mzv.cz

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

28th October

 

 

VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA

Kingdom of Spain

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

4 Le Hong Phong Str.

Ba Dinh Dist.

Tel. 04-37715207

Fax.04-37715206

E-mail: emb.hanoi@maec.es

Website: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Hanoi/es/Paginas/Inicio.aspx

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

12th October

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Kingdom of Thailand

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

26 Phan Boi Chau Str.

Tel. 04-38235092/4

Fax. 04-38235088

E-mail: thaihan1@fpt.vn

thaiemhn@netnam.org.vn

VISA Direct 04-3823 5095

VISA E-mail: thaihan5@fpt.vn

 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

5th December

 

 

 

CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ

Republic of Turkey

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Central Office Building, 14th Floor

44B Ly Thuong Kiet Str.

Tel. 04-38222460

Fax. 04-38222458

E-mail: embassy.hanoi@mfa.gov.tr

Website: www.hanoi.emb.mfa.gov.tr

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 12.30 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

 

Mon. - Fri. 09.30 hrs - 12.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

29th October

 

 

THỤY ĐIỂN

 Sweden

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

Daeha Business Centre, 15th Floor, 360 Kim Ma Str, Ba Dinh Dist.

Tel. 04-37260400

Fax. 04-37260410

E-mail: ambassaden.hanoi@gov.se

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

Fri. 08.00 hrs - 14.30 hrs

 

 

Phòng Lãnh sự

Consular hours

 

Migration hours


Mon,Wed 14.30-16.30

 

Mon. – Thu. 09.00-11.30hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

06th June

 

 

LIÊN BANG THỤY SỸ

 Confederation of Switzerland

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

 

HA NOI

Central Office Building

15th Floor

44B Ly Thuong Kiet Str.

Tel. 04-39346589

Fax. 04-39346591

E-mail: han.vertretung@eda.admin.ch

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.00 hrs - 12.30 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

Fri. 08.00 hrs - 14.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st August

 

 

 

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN

Democratic People's Republic of Korea

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

25 Cao Ba Quat Str.

Tel. 04-38453008

Fax. 04-38231221

E-mail: dprkemb.hanoi@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

09th September

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

People's Republic of China

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

HA NOI

46 Hoang Dieu Str.,

Tel: 04-38453736 (General),

Fax: 04-38232826

Tel: 04-37334685 (Political),

Fax: 04-37343700

Tel: 04-38235569 (Consul & Visa),

Fax: 04-37341181

Tel: 04-37338125 (Commerce & Trade),

Fax: 04-38234286

Tel: 04-37341836 (Culture & Education),

Fax: 04-37338064

Tel: 04-38453954 (Military)

Fax: 04-37338065

Website: vn.china-embassy.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 11.30 hrs

14.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st October

 

 

 

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ TI-MO LEX-TE

Democratic Republic of Timor-Leste

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

51 Nguyen Du Str., Hai Ba Trung Dist.

                                      Tel. 04-62782972  

                                    Fax.  04-62782973

Email: embassy.tl.vietnam@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

28th November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-CRAI-NA

Ukraine

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

6 Le Hong Phong Str.,

Tel. 04-37344492

Fax. 04-37344497

E-mail: emb_vn@mfa.gov.ua

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.30 hrs

 

 

Bộ phận Lãnh sự

Consular Section

Tel. 04-37344501

Fax. 04-37344502

E-mail: emb_vn@mfa.gov.ua

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 11.30 hrs

14.00 hrs - 15.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

24th August

 

 

 

CỘNG HOÀ ĐÔNG U-RU-GOAY

The Oriental Republic of Uruguay

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy   

HA NOI

407 Au Co, Tay Ho                          

04-37188047/48

                                        Fax: 04-37188049

            Email: uruvietnam@mrree.gub.uy

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 09.30 hrs - 12.30 hrs

14.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

25th August

 

 

CỘNG HOÀ BÔ-LI-VA-RI-A-NA VÊ-NÊ-DU-Ê-LA

The Bolivarian Republic of Venezuela

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

No 111 Trich Sai,

Tay Ho Dist.,

Tel. 04-37592788/89

Fax. 04-37592728

E-mail: embavenezhanoi@yahoo.com

Website: www.embavenezhanoi.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

05th July

 

 

 

CỘNG HOÀ XINH-GA-PO

Republic of Singapore

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

41-43 Tran Phu

Tel. 04-38489168

Fax. 04-38489178

E-mail: singemb_han@mfa.sg

Website: www.mfa.gov.sg/hanoi

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs – 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

09th August

 

 

CỘNG HOÀ XLÔ-VA-KI-A

Slovak Republic

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

12 Ba Huyen Thanh Quan

Tel. 04-37347601, 37347602

Fax. 04-37347603

E-mail: emb.hanoi@mzv.sk

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

        Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st  September

 

 

CỘNG HOÀ XHCN DÂN CHỦ XRI-LAN-CA

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

HA NOI

55B Tran Phu Str.,

Ba Dinh Dist.,

Tel. 04-37341894/5/6 

Fax. 04-37341897

E-mail: slembvn@fpt.vn

Website: www.slembvn.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

04th February

 

 

 

CỘNG HOÀ XU-ĐĂNG

Republic of the Sudan

 

Văn phòng Đại sứ quán

Chancery of the Embassy    

 

 

 

HA NOI

                                61 Ly Thuong Kiet Str.,

                                           Hoan Kiem Dist.

Tel. 04-37185911

Fax. 04-37185910

E-mail: sdemhanoi@gmail.com

Website: www.sudanembassyhanoi.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon - Fri: 08.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

01st January

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN

Consulate General of the United Kingdom of

Great Britain and Northern Ireland

 

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

25 Le Duan Str., Dist. 1

Tel. 08-38251380

Fax. 08-38221971/38295257

E-mail: GeneralEnquiries.Vietnam@fco.gov.uk

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 16.45 hrs

 

Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

12.30 hrs - 15.00 hrs

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ ẤN ĐỘ

Consulate General

of the Republic of India

 

Văn phòng

Office

 

HO CHI MINH City

55 Nguyen Dinh Chieu Str., Dist.3

Tel. 08-38237050

Fax. 08-38237047

E-mail: cgihcmc@hcm.vnn.vn

Website: www. india-consulate.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

Independence Day: 15th August

Republic Day: 26th January

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CA-NA-ĐA

Consulate General of Canada

 

 

Văn phòng

Office

  

 

 

HO CHI MINH City

Suite 1002, 235 Dong Khoi Str., Dist. 1

Tel. 08-38279899

Fax. 08-38279935

E-mail: HOCHIG@international.gc.ca

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.00 hrs - 16.30 hrs

Fri. 08.00 hrs - 13.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st July

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA

Consulate General

of the Kingdom of Cambodia

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

 

HO CHI MINH City

41 Phung Khac Khoan Str.

St. Dakao Ward, Dist.1

Tel. 08-38292751

Fax. 08-38222773

E-mail: cambocg@hcm.vnn.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 11.30 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

09th November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT

Consulate General

of the State of Kuwait

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

 24 Phung Khac Khoan Str.

DaKao Ward, Dist.1

Tel. 08-38270555

Fax. 08-38270111

E-mail: info@kuwaitconsulate-hochiminh.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

25th February

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ CU-BA

Consulate General

of the Republic of Cuba

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

45 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1

Tel. 08-38297350

Fax. 08-38295293

E-mail: cubacons@hcm.fpt.vn

cubageneral@hcm.fpt.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs – 11h30 hrs

13.00 hrs – 16h30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st January

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC

Consulate General

of the Federal Republic of Germany

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

126 Nguyen Dinh Chieu, Dist. 3

Tel. 08-38291967

Fax. 08-38231919

E-mail: info@hoch.diplo.de

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 07.30 hrs - 16.00 hrs

Fri. 07.30 hrs – 13.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

03rd October

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

VƯƠNG QUỐC HÀ LAN

Consulate General

of the Kingdom of the Netherlands

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

 

HO CHI MINH City

Saigon Tower, Suite 901

29 Le Duan, Dist.1.                                                                                                                                                                      

Tel. 08-38235932

Fax. 08-38250521

E-mail: hcm@minbuza.nl

www.hollandinvietnam.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

12.30 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

27th April

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

  HÀN QUỐC

Consulate General

of the Republic of Korea

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

107 Nguyen Du Str., Dist. 1

Tel. 08-38225757

Fax. 08-38225750

E-mail: hcm02@mofa.go.kr

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

3rd October

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

  HOA KỲ

Consulate General

of the United States of America

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

4 Le Duan Str., Dist. 1

Tel. 08-35204200

Fax. 08-35204244

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

4th July

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

HUNG-GA-RI

Consulate General

of Hungary

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

Lim Tower 21F,

9-11 Ton Duc Thang, Ben Nghe, Dist., 1

Tel. 0909 991731

Email: mission.hcm@mfa.gov.hu

 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. – Thu. 09.00 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 17.00 hrs

Fri. 09.00 hrs - 12.00 hrs

14.00 hrs - 16.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

20th August

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HÒA I-TA-LI-A

Consulate General

of the Republic of Italy

 

 

Văn phòng 

Office 

HO CHI MINH City

President Place, 10th Floor

93 Nguyen Du Str., Dist.1

Tel. 08-38275445

Emergency phone (after working hours): 01228010257

Fax. 08-38275444

E-mail: hochiminh.consolato@esteri.it

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. 08.30 hrs - 16.30 hrs

Tue., Wed., Thu., 08.30 hrs – 17.00 hrs

Fri., 08.30 hrs - 13.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

02nd June

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

Consulate General

of the Republic of Indonesia

 

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

18 Phung Khac Khoan Str., Dist. 1.

Tel. 08-38251888/38251889

Fax. 08-38299493/38223839

E-mail: hochiminh.kjri@kemlu.go.id

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

17th August

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Consulate General

of the Lao People's Democratic Republic

 

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

93 Paster Str., Dist 1.

Tel. 08-38297667

Fax. 08-38299272

E-mail: cglaohcm@gmail.com

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 11.30 hrs

13.30 hrs - 16.30 hrs 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

02nd December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

MA-LAI-XI-A

Consulate General of Malaysia

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

 

HO CHI MINH City

2102-2104, Me Linh Point Tower

  2 Ngo Duc Ke Str., Dist 1 

Tel. 08-38299023, 08-38293132

Fax. 08-38299027

E-mail: mwhochiminh@kln.gov.my

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 16.30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

 31st August

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

LIÊN BANG NGA

Consulate General

of the Russian Federation

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

40 Ba Huyen Thanh Quan Str., Dist. 3
Tel. 08-39303936

Fax. 08-39303937

E-mail: cgrushcm@yandex.ru

 

 

Giờ làm việc từ tháng 3

đến hết tháng 11

Office Hours from March to November

Mon., Tue., Thu. 08.00 hrs - 13.00 hrs

14.30 hrs - 18.00 hrs

Wen., Fri. 08.00 hrs - 13.15 hrs

 

 

Giờ làm việc từ tháng 12

đến tháng 2

Office Hours from December to February

Mon., Tue., Wed., Thu. 08.00 hrs - 13.00 hrs

14.30 hrs - 18.15 hrs

Fri. 08.00 hrs - 13.00 hrs

 

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

12th June

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

NHẬT BẢN

Consulate General of Japan

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

261 Dien Bien Phu St., Dist. 3

Tel. 08-39333510

Fax. 08-39333520

E-mail: ryoujikan@hc.mofa.go.jp

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.15 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

23rd December

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

NIU DI-LÂN

Consulate General of New Zealand

 

Văn phòng

Office    

 

 

 

 

HO CHI MINH City

Suite 804, The Metropolitan

235 Dong Khoi Str. Dist. 1

Tel. 08-38226907

       Fax. 08-38226905

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

    13.00 hrs – 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

6th February 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

Ô-XTƠ-RÂY-LI-A

Consulate General of Australia

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

20/F, Vincom Center

45A Ly Tu Trong,  Dist.1

Tel. 08-35218100

Fax. 08-35218101

Email: hcmc.vietnam.embassy.gov.au

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

26th January

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ PA-NA-MA

Consulate General

of the Republic of Panama

 

 

Văn phòng

Office

 

 

 

HO CHI MINH City

7A Le Thanh Ton Str., Dist. 1

Tel. 08-38250334/38227550

Fax. 08-38236447

E-mail: panacons@hcm.fpt.vn

 

Website: www.panaconsulvietnam.com

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 09.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

 03rd November

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ PHÁP

Consulate General

of the Republic of France

 

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

27 Nguyen Thi Minh Khai Str.,

 BP 307, Dist.1

 Tel. 08-35206800

Fax. 08-35206819

Email: info@consulfrance-hcm.org

Website: http://www.consulfrance-hcm.org

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.15 hrs

Fri. 13.30 hrs – 16h30 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

14th July

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Consulate General

of the Kingdom of Thailand

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

77 Tran Quoc Thao Str., Dist. 3

Tel. 08-39327637/8

Fax. 08-39326002

Email: thaihom@mfa.go.th

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

05th December

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN THỤY SỸ

 Consulate General of Switzerland

 

 

Văn phòng

Office

HOCHIMINH CITY

37th Floor, Bitexco Financial Tower,

02 Hai Trieu, Ben Nghe ward., Dist 1
Tel.  +84 8 62991200
Fax  +84 8 62991222

E-mail: hochiminh.vertretung@eda.admin.ch

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Thu. 09.00 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

Fri. 09.00 hrs - 12.00 hrs

 

13.00 hrs - 15.00 hrs

Ngày Quốc khánh   

National Day                                               

 

01st August

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA

Consulate General

of the People's Republic of China

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

175 Hai Ba Trung Str., Dist.3

Tel. 08-38221327

Fax. 08-38295009

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 11.30 hrs

14.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Visa hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs - 11.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

01st October

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN

CỘNG HOÀ XINH-GA-PO

Consulate General

of the Republic of Singapore

 

 

Văn phòng

Office

 

 

HO CHI MINH City

Sai Gon Centre, 8th Floor,

65 Le Loi, Dist. 1

Tel. 08-38225174

Fax. 08-39142938

E-mail: singcg_hcm@mfa.sg

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.30 hrs – 12.00 hrs

13.00 hrs – 17.00 hrs

 

 

Ngày Quốc khánh   

National Day                                                

 

09th August

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ PHÁT TRIỂN

United Nations Development Programme

(UNDP)

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

 

                                  HA NOI

Green One UN House,

304 Kim Ma Str., Ba Dinh

Tel. 04-3 8500 100

Fax. 04-3 7265 520

E-mail: registry.vn@undp.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon.- Fri. 08.00 hrs -12.00 hrs

13.00 hrs -17.00 hrs

 

 

Ngày Liên hợp quốc

UN Day

 

24th October

 

 

QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC

United Nations Children's Fund

(UNICEF)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

HA NOI

Green One UN House,

 304 Kim Ma Str., Ba Dinh

Tel. 04-38500100

Fax. 04-37265520

Email: hanoi.registry@unicef.org

Website: www.unicef.org/vietnam

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

 

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC

United Nations Population Fund

(UNFPA)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

 

HA NOI

Green One UN House

304 Kim Ma Str., Ba Dinh

Hanoi, Viet Nam

Tel.  04-38500100

Fax. 04-37265520

E-mail: vietnam.office@unfpa.org

Website: http://vietnam.unfpa.org

Facebook: www.facebook.com/unfpa.vietnam

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

     Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TUÝ VÀ TỘI PHẠM

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

HA NOI

5th floor, Machinco Building

444 Hoang Hoa Tham Street.

Tel. 04-39388437- 42

Fax. 04-38220854/038224931

E-mail: fo.vietnam@unodc.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

 

TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Food and Agriculture Organization

of the United Nations

(FAO)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

 

HA NOI

304 Kim Ma Str., Ba Dinh  

Tel. 04-39424208

Fax. 04-39423257 

E-mail: FAO-VN@fao.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.30 hrs - 17.30 hrs

 

 

Ngày lương thực thế giới

World Food Day

 

16th October

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VẾ HIV/AIDS

 Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

 (UNAIDS)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

HA NOI

304 Kim Ma Str., Ba Dinh

Tel. 04-38500100

Fax. 04-37265519

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs

 

 

 

 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HOÁ

CỦA LIÊN HỢP QUỐC

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO)

 

                                                                                  

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

 

HA NOI

23 Cao Ba Quat, Ba Dinh

Tel. 04-37470275

Fax. 04-37470274

E-mail: registry@unesco.org.vn

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

 

Mon. - Fri. 08.00 hrs  - 17.00 hrs

 

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

LIÊN HỢP QUỐC

United Nations Industrial Development Organization

(UNIDO)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

HA NOI

304 Kim Ma, Ba Dinh

Tel. 04-38224490 

Fax. 04-39422484

E-mail: office.vietnam@unido.org

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs -12.00 hrs

13.00 hrs -17.00 hrs

 

 

Ngày Liên Hợp quốc

U.N. Day

 

24th October

 

 

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

World Health Organization

(WHO)

 

 

Văn phòng Cơ quan Đại diện

Office of the Mission

 

 

 

HA NOI

304 Kim Ma Str., Ba Dinh

Tel. 04-38500100/38501888

Fax. 04-37265520

E-mail: wpvnmwr@who.int 

 

 

Giờ làm việc

Office Hours

Mon. - Fri. 08.00 hrs - 12.00 hrs

13.00 hrs - 17.00 hrs 

 

 

Ngày Y tế thế giới

World Health Day

 

07th April